Отворени обучения

 

ЗАЕДНО предлага от 2007 година за удобство на клиентите, които желаят да видят как работим или да изпратят няколко участници следните видове отворени обучения. Те целят надграждане на Вашите умения и създаването на мрежа от контакти на специалисти от различни браншове, които искат да се развиват ЗАЕДНО.

 

 

 

 

Xpert Personal Business Skills

 

Немска сертифицирана обучителна система, покриваща разнообразие от т.н. меки умения (soft skills). Част от ключовите способности, засегнати в модулите на системата са говорене и преговаряне,  ефективно планиране, дискутиране и аргументиране, модериране на групови процеси и целево презентиране.

прочети повече »

 

Обучение на обучители

 

Три отворени семинара, според нивото на участниците, в които се надграждат най-ключовите умения за всеки обучител. По време на семинарите се провеждат методите "Световно кафене", "Технологията на отвореното пространство" и "Семинар за създаване на бъдещето".

прочети повече »

 

E-learning

Интернет базирани обучителни програми и обучение

прочети повече »

 

Отворени обучения

прочети повече »

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design