Отворени обучения

 

E-learning

Интернет базирани обучителни програми и обучение

Консултант от ЗАЕДНО участва в проекта за европейска платформа за Предприемачество - "Enterpising Europe" от страна на НЦПО на БТПП с разработването на модул, посветен на Вътрешната организация на фирмата. Проектът е в пилотна фаза на модулите.

 

Обучението в Интернет среда е сред темите, които ЗАЕДНО следи с особен интерес.

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design