Специализирани обучения

 

Център за оценка и развитие

 

Център за оценка и развитие в ЕПИК Електроник Асембли

 

 

1. Име на проекта и клиента:


"Център за оценка и развитие в ЕПИК Електроник Асембли”

 

2. Целевата група

 

Центърът за оценка и развитие беше насочен към група от 25 ключови за компанията мениджъри.

 

3. Нашият подход

 

Екипът на ЗАЕДНО предложи клиентски подход, изцяло ориентиран към задоволяване на специфичните бизнес нужди на ЕПИК за оценка и равитие на уменията на мениджърите от целевата група.

 

За целите на проекта бяха изведени по поръчка общо девет ключови компетенции, които бяха съобразени с компетентностните профили на целевата група мениджъри. Също така, бяха разработени специални инструменти за анализ и оценка на уменията. Комбинацията от интерактивни упражнения и други форми за анализ на поведението на представителите на целевата група, позволи активното включване и участие на всички участници по време на различните етапи.

 

В краят на проекта, за всеки участник индивидуално и за цялата група общо, бяха подготвени доклади на български и английски език.

 

4. Препоръка

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design