Обучение за коучинг компетенции за мениджъри

Коучинг / Професионално обучение по коучинг

 

Мениджърите днес се изправят пред динамиката на бизнес средата, изискваща прилагането на нови умения и непрекъснато усъвършенстване. От тях се изисква да се справят с множество задачи, да преследват цели и да управляват ефективно предоставените им ресурси в непрекъснато променящи се условия. Най-ефективният път към разгръщане на пълния потенциал на мениджърите е коучингът.

 

Коучингът в бизнеса спомага за постигането на синергичен ефект от взаимодействието на отделните звена в организацията, извличайки и обединявайки техния максимален потенциал.

 

 

В какво се състои курсът?

 

  • Общи условия и сетинг за професионален коучинг
  • Разлики между обучение, консултиране и коучинг
  • Разлики между професионален коучинг и коучинг компетенции за мениджъри
  • Коучинг модел, системно мислене и конструктивизъм
  • Коучинг техники
  • Практически упражнения за коучинг
  • Мета диалог
  • Коучинг инструменти за процеса за намиране на решения

Семинарът е с голяма практическа насоченост.

 

 

ЦЕНА

 

650 лв (шестотин и петдесет лева без ДДС) за един участник.

 

 

Обучението ще се проведе в Парк Хотел Витоша:

гр. София - 1700, ул. Росарио 1


Тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 

 

Регистрация за това обучение:

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design