Успешно организиране и провеждане на проекти

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

 

По – гъвкавото и по – ефективно реагиране на нови предизвикателства изисква формулиране на целите и задачите до най – малките детайли. Появява се нуждата от създаването на проекти. В този модул се преподават теоретичните основи за успешна проектна работа и управление на проекти. Прави се и въведение в програмата Microsoft Project 2000.

 

В какво се състои курсът?

 

  • Фази на планиране и организиране на проекти
  • Цели на проекта, организация, проектно задание
  • Изготвяне на планове за дейностите
  • Софтуерно базирани мерки за контрол и управление
  • Изготвяне на контролни отчети
 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design