Специализирани обучения

 

Мениджърски умения за средно управленско ниво за управление и развитие на човешките ресурси

1. Име на проекта и клиента: 

 

Мениджърски умения за средно управленско ниво за управление и развитие на човешките ресурси 

 

2. Брой – видове обучения и описание на целевата група

 

Серия от двудневни обучения за средно ниво мениджъри от Карлсберг България (18-10 ноември 2004 – гр. София, Ботевград и Шумен)

 

3. Нашият подход

 

По желание на мениджърския екип в Карлсберг България, на базата на предишните ни обучения за компанията и проведено проучване от потребностите на средно ниво мениджъри, съставихме специализирана програма.

 

През първия ден на обучението бе разгледана ролята на атестацията за ефективно управление на персонала, основните й компоненти, примери и бе проведено практическо упражнение с цел прилагане на представената теория.

 

През втория ден на обучението бе разгледана структурата на атестационното интервю и бяха проведени ролеви игри за провеждане на такова.

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design