Управление на екипи

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

 

Значението на работата в екип за успешното изпълнение на задачи постоянно нараства. Правилното управление е от съществено значение за качественото и навременно приключване на задачите по проект. Той от своя страна най-често се изпълнява от екип. Прилагането на методи и техники за решаване на проблеми в екипа е само част от упражненията, които ще се изпълнят по време на курса.

 

В какво се състои курсът?

  • Понятията „група” и „екип”
  • Процеси на групова динамика
  • Предпоставки за ефективно сътрудничество
  • Развиване на умение за работа в екип и способност за самоанализ
  • Структуриране и визуализиране на групови разговори
  • Управляване на дискусии в екипа и мотивация

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебник, материали и едно явяване на тест за оценка и сертификат.

 

За повече информация, моля свържете се с нас.

 

ОТСТЪПКИ 

  • При ранни записвания и плащания (до 22.01.2013)– отстъпка от 10%
  • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
  • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
  • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261 

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design