Управление на времето

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

 

Увеличаващият се недостиг на време в професионалния и личния живот изисква ефективното му използване. По време на курса се разисква как да се справяме с управлението на времето и как с помощта на моделите за поставяне на приоритети и инструменти за съставяне на времеви план, времето може да се организира ефективно. Целта е чрез активно управляване на времето да се повиши работоспособността и едновременно с това трайно да се намали стреса.

 

В какво се състои курсът?

  • Формулиране, реализиране и контролиране на цели
  • Съзнателно поставяне на приоритети
  • Инструменти и правила за планиране
  • Разпознаване и намаляване на личните крадци на време
  • Последователно реализиране на личния времеви план

За кого е предназначено обучението?

 

Модулът „Управление на времето” е насочен към всички, които желаят в бъдеще да управляват времето си с повече съзнание. За тези, които вече са развили собствена стратегия за това, обучението може да даде допълнителни импулси при общуването и обмяната на опит с другите участници.

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебник, материали и едно явяване на тест за оценка и сертификат.

 

Първото явяване на тест е включено в цената. 

 

ОТСТЪПКИ 

 

  • При ранни записвания и плащания (до 27.04) – отстъпка от 10%
  • При повече от двама записани участници от една организация – 5%
  • При посещение на три последователни обучения – 10%
  • При посещения на пет модула в рамките на една година, шестият е безплатен

Ако желаете да видите пълната програма с отворени обучения за 2012 - моля натиснете ТУК.

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 427
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261 

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design