Успешно водене на разговори за продажба

Отворени обучения / Xpert Personal Business Skills

Успешно водене на разговори за продажба                             

 

От разговора за продажба, през рекламацията, до трудния клиент се изискват сътрудници, които да се справят професионално. Те трябва да представят умело не само своя продукт, но и себе си, за да могат уверено да приключат продажбата.  Модулът „Успешно водене на разговори за продажба” дава знания за методите и философията на успешните разговори за продажба и предлага упражнения за прилагане на  техники за задаване на въпроси, за представяне, за работа с възражения, за назоваване на цената и за приключване на продажбата. 

 

В какво се състои курсът?

 

  • Продажба тип „фуния” и консултантска продажба
  • Научаване потребностите на клиентите с цел оптимално консултиране
  • Ефективно представяне на оферти
  • Засягане на сетивата и позитивно формулиране
  • Справяне с възражения на клиенти
  • Разпознаване на сигнали за готовност за покупка при клиента
  • Поддържане и развиване на дългосрочни бизнес-контакти

 

 

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design