Световно кафене за Карфур България

Специализирани обучения / Специализирани обучения

1. Име на проекта и клиента:


Организиране на фирмено събитие по случай първата национална мениджърска среща на Карфур България

 

2. Брой – видове обучения и описание на целевата група


Участваха 120 мениджъри и специалисти в Карфур България.

Събитието се проведе на 15.12.2009 г. в София.

 

3. Нашият подход


Екипът на ЗАЕДНО използва метода на Световното кафене като най-подходящ за нуждите на конкретното събитие, след разговори с представители на отдел Човешки ресурси.

 

Събитието се превърна в пространство за дискусии и съставяне на изобретателни планове за осъществяване проектите на компанията. Формата Световно кафене провокира създаването на изобретателни решения, които се родиха от самите служители в различните отдели на компанията – именно тези, които всеки ден се изправят пред предизвикателствата.


4. Препоръка

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design