Анализ на потребностите от обучение

Отворени обучения / Обучение на обучители

 

"Правилните обучения за правилните хора" е основно мото в нашата работа и пътят към постигане на това съответствие преминава несъмнено през ефективното анализиране на нуждите от обучение и ефекта от тях за организацията.

 

 

В какво се състои курсът?

 • Връзката - план за обучение и бизнес план на организацията
 • Проучване на потребностите на целевата група - индивидуално, групово и организационно ниво.
 • Инструменти в процеса
 • Приоритизиране на инвестициите в обучения
 • Поставяне на конкретни цели и планиране на оценяването на ефективността

 

За кого е подходящо обучението?

 • Вътрешни обучители
 • Експерти и специалисти човешки ресурси
 • Мениджъри човешки ресурси
 • Всеки, които иска да развие уменията си за проучване на потребностите от обучение

 

ЦЕНА

 

В цената са включени -  учебни материали и сертификат.

 

 

ОТСТЪПКИ

 • При ранни записвания и плащания – отстъпка от 10%
 • При повече от трима записани участници през годината от една организация – 5%
 • При повече от седем записани участници през годината от една организация – 10%
 • При повече от 15 записани участници през годината от една организация – 15%

 

Обученията се провеждат в обучителния център на ЗАЕДНО:

гр. София - 1407, бул. Джеймс Баучер 76, офис 425
тел. 02/ 8164 820, GSM: 0885 353 261  

office@zaedno-bg.com

www.zaedno-bg.com

www.facebook.com/Zaedno Ltd. - Together we can do more

 
   Търси
Together 2009 ® / created by Remembrand design